ENERGIEKAS

Energie opwekkende kas annex tropische volkstuin op het dak van de Helena in het Oude Centrum van Den Haag

Impressie van groeimodel van de EnergieKas Peter Zuiderwijk ism Morfis en Studio Iris Schutten

De gemeente Den Haag heeft de goede ambitie haar eigen vastgoed te voorzien van zonnepanelen. Door de stad vol te leggen met zonnepanelen gaan andere mogelijkheden voor daken echter verloren. Kunnen zonnedaken nog andere waarden hebben naast energie opwekken? Of breder gesteld: Hoe krijgen we gebruikers van die stad enthousiast voor en betrokken bij de cultuuromslag die nodig is voor de energietransitie?

Wat nou als je een zonnedak op pootjes zet? Dan ontstaat een energie opwekkende kas; een tropische volkstuin voor de buurt. De wachtlijsten voor volkstuinen groeien, maar waar kun je nou jaarrond gember of citroenen kweken? Juist dat soort voedsel legt doorgaans veel transportkilometers af en hebben daarmee een hoge CO2 uitstoot. Internationaal worden er veel onderzoek gedaan met energie opwekkende kassen. Laten we in Den Haag een pilotproject neerzetten; een energie-opwekkende, multifunctionele kas op het dak van broedplaats De Helena.

Dit plan voor een EnergieKas is geselecteerd voor de Energie uit de wijk-challenge van de gemeente Den Haag, en krijgt de financiële middelen en ondersteuning van de gemeente Den Haag om in 2020 / begin 2012 gerealiseerd te worden. Het project is binnenkort te volgen via www.energiekas.nl, instagram en twitter. Wil je meedoen aan dit project? Neem dan contact op!

Bij duurzame bouw gaat het meestal om nieuwbouw terwijl het grootste deel van de energietransitie plaats moet vinden in de bestaande stad. Hoe geven we vorm aan de transitie van de bestaande stad? Een grote slag valt te halen met de ontwikkeling van het daklandschap van de stad, de meeste daken liggen er immers kaal onbenut bij. Het is de trend ze te gebruiken voor het installeren van pv-panelen, al dan niet met groen eromheen. Andere mogelijkheden voor die daken gaan dan verloren. Dat is niet altijd erg, maar een markant, publiek en centraal gelegen cultuurgebouw verdient meer! Met de EnergieKas geven verschillende partijen samen een aanzet tot een duurzamere èn enthousiasmerender herontwikkeling van het gebouw en wordt haar publieke, culturele, educatieve en maatschappelijke functie versterkt.

Initiatiefnemer van dit plan, Buurtcoöperatie Langebeesten Energiek, heeft in 2018 al met succes samen met 47 wijkbewoners een groot collectief zonnedak gerealiseerd op het dak van het Paard. Inmiddels groeit de wachtlijst met investeerders voor een nieuw project. Teamlid Groene Mol heeft afgelopen jaren samen met buurtbewoners en woningbouwcorporatie Staedion de naastgelegen Hamerstraat en Nieuwe Molstraat voorzien van metersbreed en metershoog groen. Teamlid stichting Ruimtevaart heeft ateliers, een filmzaal en expositieruimte gerealiseerd in De Helena.

Voor alle drie is de EnergieKas een fantastisch vervolg, waar zowel energie als warmte opgewekt kan worden en groentes geteeld. Deze tropische volkstuin is tevens een publieke ontmoetingsruimte van waaruit andere transitie plannen ontwikkeld kunnen worden; denk bijv. aan de koppeling van de kas aan een mobiliteitshub. De EnergieKas kan dan energie leveren aan elektrisch deelvervoer in de wijk waardoor het aantal auto’s verminderd en straten vergroend kunnen worden. De gemeente is momenteel op zoek naar lokaties voor mobiliteitshubs en heeft hier ook budget voor beschikbaar. De Energie Kas geeft zo een impuls aan een bredere energiebeweging.

Energietransitie is nog nooit zo leuk geweest!

Impressie van de EnergieKas door peter Zuiderwijk ism Morfis en Studio Iris Schutten